ഡിസംബർ 01, 2011

കുട്ടി കവിതകള്‍ (1)

ആര്‍ത്തിയാല്‍ ഊളിയിട്ട് -
അഗ്നിയെ ശമിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ ,
മൃത്യുവിന്‍ ബീജം അണ്‌വായ് .
തന്നിലും അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .ലാലു കടയ്ക്കല്‍ .

Related Posts

കുട്ടി കവിതകള്‍ (1)
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.