ഏപ്രിൽ 23, 2012

അപ്പുപ്പന്‍താടിയും ഓര്‍മ്മയും" കാലചക്രം എപ്പോഴും മുന്നിലേയ്ക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു . 
പക്ഷെ അവിടെയും നമുക്ക് ഇന്നലെകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു . 
ഇന്നലയുടെ വസന്തമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നന്മകള്‍ക്ക് പ്രകാശം . " 

എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു . 


Related Posts

അപ്പുപ്പന്‍താടിയും ഓര്‍മ്മയും
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 comments:

Tulis comments
avatar
2012, ഏപ്രിൽ 23 8:18 PM

നല്ല വരികള്‍

Reply