ഓഗസ്റ്റ് 11, 2014

സഖിയോട്‌.


ഓര്‍മ്മയില്‍,
തെളിയുന്നു പുഞ്ചിരിതൂകും നിന്മുഖവും,
കുസ്രിതി നിറഞ്ഞനിന്‍ പുരികങ്ങളും,
മിന്നിതിളങ്ങും മിഴിയിണയും.
ചോദ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടെന്നെയും മൂകനാക്കി.

Related Posts

സഖിയോട്‌.
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.