ഡിസംബർ 03, 2011

ചിന്തകള്‍ (6)


ഇന്നലെകളില്‍ നിന്നും ഉര്‍ജ്ജം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്‌ ,
നാളെയെ വരവേല്‍ക്കാം .അപ്പോള്‍ ഇന്നോ ?
ഇന്നിനെ നിമിഷനഷ്ടം കൂടാതെ ജീവിക്കാം ...


ലാലു കടയ്ക്കല്‍ .

Related Posts

ചിന്തകള്‍ (6)
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.