നവംബർ 09, 2011

സഖീ ...
ഖീ ...

നിന്‍ മിഴികളില്‍ നിന്നഅടര്‍ന്ന മുത്തുകള്‍ ,
എന്‍ 
പ്രണയ പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ ആണെന്ന് ,
നീ എന്തെ ... അറിഞ്ഞില്ല .. . . . . . . . . . .
അതില്‍ ചിതറിയ എന്‍ സ്വപ്നവും ...
ഹൃദയവും ,പ്രണയവും ഉണ്ടായിരുന്നു ...

ലാലു കടയ്ക്കല്‍ ..

Related Posts

സഖീ ...
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 comments:

Tulis comments