ഒക്‌ടോബർ 15, 2017

സതീര്‍ത്ഥ്യനോട്

ഗതകാലസ്മരണകള്‍ ഇരമ്പുന്ന ബാല്യകാലത്തിലേയ്ക്ക് ആര്‍ക്കും ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാനില്ലാത്ത വര്‍ത്തമാന കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തിരനോട്ടം..


www.facebook.com/loveapril15

Related Posts

സതീര്‍ത്ഥ്യനോട്
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.