മേയ് 15, 2017

നമ്മുടെ നാട്

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,
രചനാവഴികളില്‍ കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരത്തില്‍ സുഹൃത്ത്‌ബന്ധങ്ങളേയും ചേര്‍ത്ത് ഞാന്‍ എഴുതിയ ഒരു കവിത സ്വരലയതാളത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
ആമുഖം.
നമ്മുടെ നാട്.

വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറം നാടിന്‍റെ ആത്മാവിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഈ വരികള്‍. നമ്മുടെ നാടിന്‍റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും നന്മയും തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന ഉണര്‍ത്തുപാട്ടുമാണിത്. ഇതു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട് പക്ഷേ ഇതുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാടെന്ന ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തൽ.
ഹരിതവര്‍ണ്ണ സുരഭിലമായ നമ്മുടെ നാടിന്‍റെ ആത്മാവില്‍ അലിഞ്ഞുചേര്‍ന്നുറങ്ങാന്‍
ഈ നാട് ഇങ്ങനെ വേണം.
_________________________
കവിത രചന. ലാലു. രാധാലയം.
mailto:lalunmc@gmail.com
സംഗീതം: ശശീന്ദ്രന്‍ വയലിന്‍.
mailto: saseeviolin@gmail.com
ആലാപനം : ശ്രീരെഞ്ച്.കെ എസ്.
mailto: koorkencherysreerenj@gmail.com
____________________________
നമ്മുടെ നാട്.
മലമുകളില്‍ പാറക്കൂട്ടം
കാട്ടരുവി ചെറുതോടുകളും
അതിനിടയില്‍ വയലേലകളും
ഇടതൂര്‍ന്ന റബ്ബര്‍ കാടും,
കൊടുമുടികള്‍ പലതുണ്ടിവിടെ
പലപേരില്‍ പലനാടായ്
പലകൂട്ടം ജനങ്ങളുമിവിടെ
ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്നു.
കാവുണ്ട് അമ്പലമുണ്ട്
ഗുരുപീഠവും പള്ളിക്കുടവും
നിസ്കാര പള്ളിയുമുണ്ട്
തലമുറകള്‍ വഴിതെറ്റാതെ
വരിവരിയായ് പോകാറുണ്ട്.
വഴികാട്ടാന്‍ തെളിദീപവുമായ്
ചെങ്കൊടിയും മുന്നേയുണ്ട്
ഒരു നോക്കില്‍ പുഞ്ചിരിതൂകി
ഈനാട് കൂടെയുണ്ട്
പലവഴികളില്‍ പലനാട്ടില്‍
പലപേരില്‍ പലരായുണ്ട്
ഈ നാടിന്‍ കണ്ണുനിറഞ്ഞാല്‍,
ഓടിയെത്തും മക്കളുമുണ്ട്.
ഈ നാടിന്‍ മര്‍മ്മരമറിയാന്‍
ഈ നാടിന്‍ നൊമ്പരമറിയാന്‍
ഈ നാടിന്‍ ഗന്ധവുമറിയാന്‍
ഈ മണ്ണില്‍ അമര്‍ന്നുറങ്ങാന്‍
ഈ നാട് ഇങ്ങനെ വേണം
ഈ നാട് ഇങ്ങനെ വേണം.
ലാലു. രാധാലയം.
lalunmc@gmail.com.
എഴുത്തുശാലകള്‍.
www.parasparam-lal.blogspot.com.
www.facebook.com/loveapril15

Related Posts

നമ്മുടെ നാട്
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.