മേയ് 18, 2012

മഞ്ഞ്‌... ഒരു നേര്‍ത്ത തലോടല്‍ .

മഞ്ഞ്‌... ഒരു നേര്‍ത്ത തലോടല്‍ .
ഒരു പ്രണയാനുഭൂതിയാണ് ..  പ്രണയത്തിന്‍റെ ഭാവപകര്‍ച്ച ..

Related Posts

മഞ്ഞ്‌... ഒരു നേര്‍ത്ത തലോടല്‍ .
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.