സെപ്റ്റംബർ 30, 2011

***** നോട്ട് *****
ഗാന്ധിയുടെ തലയുള്ള നോട്ട് ,
പലതായ് മടങ്ങുന്ന നോട്ട് ,

പല കൈകള്‍ മറിയുന്ന നോട്ട് ,
പലരുടെ മണമുള്ള നോട്ട് ,
കൈയില്‍ ഒതുങ്ങാത്ത നോട്ട് ,
നക്കി കൊണ്ട് എണ്ണുന്ന നോട്ട് ,
നായകനാണ് ഇവന്‍ നോട്ട് ,
അധികാരം കാക്കുന്ന നോട്ട് ,
ദൈവങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന നോട്ട് ,
ആശ കൊടുക്കുന്ന നോട്ട് ,
കീശയില്‍ ഇല്ലാത്ത നോട്ട് ,
നോട്ടിനായ് ഓടുന്ന മനുഷ്യര്‍ ,
ഓട്ടത്തില്‍ വീണാലും നോട്ട് ,
അക്ഷരം പഠിക്കുവാന്‍ നോട്ട് ,
ഭിക്ഷ എടുത്താലും നോട്ട് ,
ധനികന്റ്റ് പെട്ടിലും നോട്ട് ,
ഏല്ലാം സഹിക്കുന്ന നോട്ട് , 
ഓര്‍മ്മയില്‍ ഉള്ളൊരു നോട്ട് ,
ഗാന്ധിയുടെ തലയുള്ള നോട്ട് .

ലാലു ,കടയ്ക്കല്‍ .


Related Posts

***** നോട്ട് *****
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.

1 comments:

Tulis comments
avatar
അജ്ഞാതന്‍
2011, നവംബർ 15 6:26 PM

Asha kodukuna note made us 'Pravasi'...We both are not using Gandhi thalayulla money that much..Angane samadhanikam elle..Song mattiyal mathram pora..blog kudi edakku update cheyanam..Facebookil update murakku nadakunallo..Blog undakiyal mathram pora..Activities..kudi venam..lol

Reply