ഏപ്രിൽ 19, 2017

ഓർമ്മകൾക്കും ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ട്


ജീവിതസഞ്ചാരത്തിൽ  മറന്നുവെച്ച വാക്കുകൾ,
ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

ഓർമ്മകൾക്കും ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ട്.

നിഴലിന് നിലാവത്ത് ഭംഗികൂടുമ്പോലെ,
ഓർമ്മകൾക്ക് പ്രക്ജയിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമധ്യേ വർണ്ണവിസ്മയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോലെ,
സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് ദുഖങ്ങളുടെ ചങ്ങാത്തം പോലെ,
ഉഷസ്സുണരുമ്പോള്‍ പ്രകൃതി ചലിക്കുമ്പോലെ,
കാർമേഘം കണ്ട് മയിൽ നൃത്തമാടുമ്പോലെ,
പെരുമഴകഴിഞ്ഞു മഴവില്ല് വിരിയുമ്പോലെ,
സൂര്യനെ കടൽ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കിളികൾ കൂടണയുമ്പോലെ,
ഓർമ്മകൾക്കും ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ട്.

ലാലു. രാധാലയം.

www.parasparam-lal.blogspot.com.
www.facebook.com/loveapril15

Related Posts

ഓർമ്മകൾക്കും ഋതുഭേദങ്ങളുണ്ട്
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.